Beltvalletta
Struttura tal-Kunsill
Sindku

Alfred Zammit

Viċi Sinku

Raymond Azzopardi

Kunsilliera
Segretarju Eżekuttiv

Gabriella Agius