Merħba għall-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta
Previous slide
Next slide

Il-Belt Valletta (Città Umilissa) hija dovuta għall-eżistenza tagħha lill-Kavallieri ta’ San Ġwann, li ppjanaw il-belt bħala refuġju biex jieħdu ħsieb suldati u pellegrini midruba matul il-Krusati fis-seklu 16. Sal-wasla tal-Kavallieri, il-Muntanja Sceberras, li fuqha tinsab il-Belt Valletta, li tinsab bejn żewġ portijiet naturali, kienet ilsien arid ta’ art. L-ebda bini ma kien fuq il-blat mikxuf tiegħu ħlief għal torri żgħir tal-għassa, imsejjaħ Sant Iermu, li jinsab fit-tarf estrem tiegħu. Il-Gran Mastru La Valette, l-eroj gallant tal-Assedju l-kbir tal-1565, malajr induna li jekk l-ordni kellha żżomm postha f ’Malta, kellha tipprovdi difiżi adegwati. Għalhekk, hu fassal pjan għal belt imsaħħa ġdida fil-peniżola Sceberras. Il-Papa PIU V u l-Filippu II ta’ Spanja wrew interess fil-proġett. It-tnejn wegħdu għajnuna finanzjarja u l-Papa sellef lill-Kavallieri s-servizzi ta’ Francesco Laparelli, inġinier militari, li fassal il-pjanijiet meħtieġa għall-belt il-ġdida u d-difiżi tagħha.

Ix-xogħol beda bil-ħeġġa f’ Marzu 1566, l-ewwel fuq il-bastjuni u, ftit wara, fuq il-bini l-iktar importanti. Il-belt il-ġdida kellha tissejjaħ il-Belt Valletta b’ unur lejn La Valette. Il-Gran Mastru ma kienx jgħix biex jara t-tlestija tiegħu u miet fl-1568. Is-suċċessur tiegħu Pietro del Monte kompla bix-xogħol bl-istess ritmu. Sal-1571, il-Kavallieri ttrasferew il-kwarti tagħhom minn Vittoriosa (il-Birgu) għall-kapital il-ġdid tagħhom. Il-perit Laparelli telaq minn Malta fl-1570. Huwa ġie sostitwit mill-assistent tiegħu Gerolamo Cassar, li kien qatta’ xi xhur f ’Ruma, fejn kien osserva l-istil il-ġdid ta’ bini fil-belt Taljana.

Cassar iddisinja u sorvelja l-biċċa l-kbira tal-binjiet bikrin, inklużi s-Sacra Infermeria, il-Knisja ta ’San Ġwann, il-Palazz maġisterjali u s-Seba’ rmiġġi, jew Inns ta ’residenza tal-Kavallieri. Sas-seklu 16, il-Belt Valletta kienet kibret f’ belt imdaqqsa. Nies minn kull parti tal-gżira kellhom jgħixu fil-fortifikazzjonijiet sikuri tagħha speċjalment minħabba li l-Imdina, sa dak iż-żmien il-belt kapitali ta ’Malta, tilfet ħafna mil-lixka tagħha. Fis-snin ta’ wara, l-istil ta ’mannerist awteru tal-istrutturi ta’ Cassar wassal għall-palazzi u l-knejjes aktar lavish b ’faċċati grati u motifi skultturali rikki. Il-belt il-ġdida, bil-bastjuni qawwija u l-qamar il-kbir tagħha, saret ballun ta ’importanza strateġika kbira. Il-pjan tat-triq tal-Belt Valletta huwa uniku u ppjanat fid-difiża tagħha. Abbażi ta’ grilja ftit jew wisq uniformi, xi wħud mit-toroq jaqgħu ħafna hekk kif toqrob lejn il-ponta tal-peniżola. It-turġien f ’xi wħud mit-toroq ma jikkonformawx mad-dimensjonijiet normali peress li nbnew b’ tali mod li jippermettu li l-kavalletti f’ armatura tqila jkunu jistgħu jitilgħu mat-turġien.

Għaġġel ’il quddiem ftit sekli u l-belt mibnija mill-gentlemen għall-gentlemen daħlet taħt assedju ieħor; din id-darba fil-forma tat-tieni Gwerra Dinjija li ġabet havoc lejn Malta. Il-Belt Valletta kienet imsawta ħażin mill-bomba, iżda l-belt jirreżistu l-blow terribbli u, fi żmien ftit snin, reġgħet telgħet. Iċ-ċikatriċi tal-gwerra għadhom viżibbli sal-lum fis-sit li qabel kien okkupat minn dik li qabel kienet Royal Opera House fil-qalba tal-belt, ferita li ħalliet lill-Membri Parlamentari Maltin qasmu dawn l-aħħar 60 sena fuq dak li għandu jissostitwixxiha. Matul is-snin ta ’wara l-gwerra, il-Belt Valletta tilfet ħafna miċ-ċittadini tagħha li marru jgħixu fi djar aktar moderni f’ lokalitajiet oħra u l-popolazzjoni tagħha naqset għal 9,000 abitant. Madankollu, f ’dawn l-aħħar snin ħafna individwi bi flair għal arkitettura unika qed jerġgħu jidħlu fil-belt u jinvestu fi proprjetajiet antiki. Il-Belt Valletta, l-iżgħar belt kapitali tal-Unjoni Ewropea, issa hija ċ-ċentru kummerċjali u finanzjarju ewlieni tal-gżira u kuljum iżuruha ħafna turisti ħerqana li jesperjenzaw l-istorja għanja tal-belt.