Ritratti tal-Kunsill

Is-Sebà Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 08.03.2013

Mix-xellug għal-lemin: Gabriella Agius (Segretarju Eżekuttiv), Raymond Azzopardi (Kunsillier), Raymond Attard (Kunsillier), Vince Farrugia (Kunsillier), Vince Fabri (Kunsillier), Alexiei Dingli (Sindku), Christian Darren Micallef (Viċi Sindku) u Norman Shaw (Minority Leader)

Is-Sitt Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 08.03.2008

Mix-xellug għal-lemin: Dr. Paul Borg Olivier (Sindku), Raymond Azzopardi (Kunsillier), Valerie Borg (Kunsillier), Dr. Alexei Dingli (Viċi Sindku/Sindku), Vincent Farrugia (Kunsillier), Joseph Spitieri (Kunsillier/Viċi Sindku), Mario Camenzuli (Kunsillier) u Simon Cauchi (Segretarju Eżekuttiv)

Il-Ħames Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 12.03.2005

Mix-xellug għal-lemin: Mario Camenzuli (Kunsillier), Dr. Alexei Dingli (Kunsillier), Joseph Spiteri (Kunsillier), Jospeh Borda (Viċi Sindku), Raymond Attard (Kunsillier), Valerie Borg (Kunsillier), Dr. Paul Borg Olivier (Sindku) u Simon Cauchi (Segretarju Eżekuttiv)  

Ir-Rabà Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 09.03.2002

Mix-xellug għal-lemin: Peter Bountempo (Kunsillier), Raymond Attard (Kunsillier), Jospeh Spiteri (Viċi Sindku), Valerie Borg (Kunsillier), Joseph Borda (Kunsillier), Alfred Zammit (Kunsillier), Dr. Paul Borg Olivier (Sindku), Simon Cauchi (segretarjat Eżekuttiv)

It-Tielet Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 13.03.1999

Mix-xellug għal-lemin: David Azzopardi (Viċi Sindku), Sergio Zampa (Kunsillier), Joseph Spiteri (Kunsillier), Raymond Attard (Kunsillier), Valerie Borg (Kunsillier), Alfred Zammit (Kunsillier), Dr. Paul Borg Olivier (Sindku) u Simon Cauchi (Segretarju Eżekuttiv)

It-Tieni Leġiżlatura – Data tal-Elezzjoni – 09.03.1996

Mix-xellug għal-lemin: Victor Scerri (Kunsillier), Joseph Borda (Kunsillier), Hector Bruno (Sindku), Dr. Antoine Cachia (Kunsillier), Joe Caruana Curran (Kunsillier), Dr. Paul Borg Olivier (Viċi Sindku), Alfred Zammit (Kunsillier) u Simon Cauchi (segretarjat Eżekuttiv)

L-Ewwel Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 20.11.1993

Mix-xellug għal-lemin: Joseph Spiteri (Kunsillier), Maurice de Gaetano (Kunsillier), Dr. Paul Borg Olivier (Kunsillier), Hector Bruno (Sindku), Joe Caruana Curran (Kunsillier), Alfred Zammit (Kunsillier), David Azzopardi (Viċi Sindku) u Aldo Testone (segretarjat Eżekuttiv)