Palazzi
Palazz Auberge de Baviere
Lejn l-aħħar tas-seklu 17 inbena palazz residenzjali kbir li jħares lejn id-daħla tal-Port ta ’Marsamxett. Dan kien Palazzo Carniero, mibni fuq disinn tal-Malti mwieled Carlo Gimach. Eventwalment il-bini ntuża mill-Gran Mastru futur, Marc’ Antonio Zondadari. Matul it-tieni nofs tas-seklu 18, infetħet il-Langue Anglo-Bavarjana, u dan il-palazz inxtara biex jintuża bħala l-Berġa tagħhom. Il-bini qed jimponi, bil-faċċata bilanċjata tiegħu ddominata mill-gallarija miftuħa’ l fuq mill-bieb prinċipali. Id-disinn ta sens ta ’stabilita’ lill-bini. Taħt il-bini tħaffer xelter maqtugħ fil-blat, li joffri kenn lin-nies tal-post li jgħixu fl-inħawi waqt il-ħafna air-raids tat-tieni Gwerra Dinjija. Matul is-seklu 20 dan il-bini kien jintuża bħala skola primarja.
Il-Berġa t'Aragona
Fis-seklu 19 f ’dan il-bini kienu jgħammru l-Isqof Protestant ta’ Malta u Ġibilta ’. Meta Malta ngħatat l-indipendenza fl-1964, dan sar l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Baqa’ hekk sal-bidu tas-snin 1970 meta l-uffiċċju tmexxa lejn il-Berġa ta ’Kastilja. Illum qed tintuża minn wieħed mill-Ministeri.
Berġa tal-Italja
Il-bini oriġinali nbena fuq disinn ta ’Ġlormu Cassar, u fis-seklu 17 il-bini kellu diversi żidiet miegħu. Kien fi żmien il-Gran Mastru Gregorio Carafa li żdiedet il-faċċata dekorattiva. Il-faċċata kbira u bbilanċjata hija mżejna b’ ornamenti tal-irħam, li juru l-bust tal-Gran Mastru Carafa, imdawwar b’ ħafna tinqix ta ’armi u bnadar, magħrufa bħala t-trofew tal-armi. Hu mifhum li l-irħam li jintuża għad-dekorazzjoni fuq il-faċċata hu mnissel mill-fdalijiet ta’ tempju Ruman fl-Imtarfa, iddedikat lil Proserpine. Il-faċċata preżenti nbniet fuq disinn tal-arkitett Mederico Blondel, arkitett residenti Franċiż, tal-Ordni ta ’San Ġwann. Il-bini bħalissa qed jintuża mill-MUSEUM, il-Mużew nazzjonali tal-Arti Komunitarja.
Il-Berġa tà Provence
Il-Langue tà Provence bnew l-ewwel Berġa tagħhom madwar l-1571. Il-perit kien Gerolamo Cassar. Kien bini ta’ sular, u aktarx kien saħansitra iżgħar minn dak tal-preżent. Eventwalment, matul is-seklu 17, il-Langue qabbdet lill-arkitett Franċiż Mederico Blondel biex jiddisinja l-faċċata preżenti. Tkabbret ukoll il-binja, u nbniet il-pjazza żgħira preżunta ta ’quddiem il-binja. Il-faċċata hija monumentali, u hija bilanċjata ħafna. L-irkejjen huma tipiċi tal-istil ta’ Cassar, li Blondel żamm. Bejn il-pjan terran u s-sular ta ’fuq, iddaħħal livell ta’ mezzanin. Il-pjan terran kien ippjanat li jkollu l-ħwienet. Dan il-bini huwa meqjus bħala wieħed mill-ifjen binjiet manneristi li għandna f ’Malta. Matul is-seklu 19 il-bini kien jintuża bħala guest house u bħala każin soċjali. Ittieħdet mid-Dipartiment tal-mużewijiet ta’ dak iż-żmien, u llum il-ġurnata hija l-Mużew nazzjonali tal-Arkeoloġija.
Il-Palazz tal-President
Meta fl-1571 il-Gran Mastru Pietro del Monte ordna t-trasferiment tal-kwartieri tal-Ordni mill-Birgu għall-Belt li kienet għadha kif inbniet, il-palazz tiegħu stess kien għadu ma nbeniex. Mar joqgħod f ’dar li kienet ta’ neputih, u eventwalment ġie deċiż li l-Palazz tal-Gran Mastru jinbena f ’dik iż-żona tal-Belt. Il-palazz kien iddisinjat minn Gerolamo Cassar. Matul is-snin tkabbret aktar minn darba, u l-faċċata preżenti tagħha tmur lura għal żmien il-Gran Mastru Emanuel Pinto de Fonseca. Eventwalment il-Palazz kien jintuża mill-Gvernatur Ingliż, u mill-1974 beda jintuża bħala l-uffiċċju tal-President ta’ Malta. Mal-faċċata hemm għadd ta ’tablets tal-irħam li jfakkru ġrajjiet riċenti fl-istorja ta’ Malta.
Palazz tal-Isqof
Ftit wara l-wasla tal-Ordni ta ’San Ġwann f’ Malta fl-1530, u t-twaqqif tal-kwartieri tagħhom fil-Birgu, l-Isqof ta ’Malta raha xierqa li jibni l-palazz tiegħu stess hemmhekk ukoll. Il-Palazz, fuq struzzjonijiet tal-Isqof Domenico Cubelles, kien jinkludi wkoll numru ta’ ċelel tal-ħabs, peress li l-Isqof ta ’dak iż-żmien kien ukoll il-Pro - Inkwiżitur għal Malta. Baqgħet tintuża bħala tali sal-bidu tas-seklu 17, meta nbena Palazz ieħor tal-Isqof fil-Belt Valletta. Dan il-bini baqa’ jintuża mill-Isqfijiet, kull meta kienu jżuru l-inħawi waqt il-viżti pastorali tagħhom. Għal numru ta ’snin, dan il-bini kien jintuża bħala skola tat-trabi.