Knejjes u Kappelli
Kon-Katidral ta' San Ġwann
Il-Konkatidral tà San Ġwann huwa konkatidral Kattoliku Ruman fil-Belt Valletta, Malta, iddedikat lil San Ġwann Battista. Din inbniet mill-Ordni ta’ San Ġwann bejn l-1572 u l-1577, wara li ġiet ikkummissjonata mill-Gran Mastru Jean de la Cassiére bħala l-Knisja Konventwali tà San Ġwann.
San Franġisk t'Assisi
Il-Knisja paterna ta ’San Franġisk fi Triq ir-Repubblika l-Belt għandha l-fortuna li jkollha orgni ta’ pajp fin mibni fl-1932 mid-ditta Taljana ta ’Mascioni. Dan l-istrument huwa mniżżel bħala Opus 443, wieħed minn 11-il eżempju madwar il-gżejjer Maltin li l-akbar fosthom jinsab fil-Konkatidral, il-Belt Valletta.
Knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin
Il-knisja parrokkjali tal-Belt Valletta hija ddedikata lil Santu Wistin u oriġinarjament inbniet minn Girolamo Cassar fl-1571. Fl-1765 il-knisja reġgħet inbniet minn Giuseppe Bonnici u ġiet iddedikata mill-Isqof Mons. G.M. Camilleri fl-1906. Fl-1968 Mons. Arċisqof Mikiel Gonzi għamilha waħda mill-knejjes parrokkjali tal-Belt Valletta.
Il-Katidral Anglikan ta' San Pawl
Il-Pro-Katidral tà San Pawl, uffiċjalment il-Pro-Katidral u l-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl, huwa pro-katidral Anglikan tad-Djoċesi fl-Ewropa li jinsab fi Pjazza indipendenza, il-Belt Valletta, Malta. “Pro-katidral” hija knisja bi status tà katidral għalkemm mhix il-katidral prinċipali.
Knisja ta' Kristu Redentur
Il-Knisja ta ’Kristu Redentur hija knisja fil-Belt Valletta, il-kapitali ta’ Malta. Tinsab bħala dar kantuniera numru 146 fuq Triq San Kristofru.
Knisja tal-Ġiżwiti
Il-Knisja taċ-ċirkonċiżjoni tà Sidna, komunement magħrufa bħala l-knisja tal-Ġiżwiti, hija waħda mill-eqdem knejjes fil-Belt Valletta, f’ Malta, u waħda mill-akbar fid-djoċesi.
Knisja tan-Nawfraġju ta' San Pawl
L-ewwel knisja ddedikata lin-Nawfraġju ta ’San Pawl inbniet fuq sit ieħor fil-Belt Valletta. Mal-wasla u t-twaqqif tal-Ordni tal-Ġiżwiti f’ Malta, lejn l-aħħar tas-seklu 16 il-knisja għaddiet f’ idejn l-Ordni tal-Ġiżwiti u nbniet knisja ġdida fil-post fejn insibu l-knisja preżenti. Fl-1639 ġie deċiż li għandha tinbena knisja akbar iddisinjata mill-arkitett Malti Bartolomeo Garagona. Il-koppla kienet xogħol Lorenzo Gafa `, filwaqt li l-faċċata preżenti żdiedet fis-seklu 19 u ġiet iddisinjata minn Nicola Zammit. L-intern tal-knisja huwa mżejjen b ’mod rikk b’ xogħlijiet ta ’Matteo Perez d’ Aleccio, Antoine Favray u Attilio Palombi. L-istatwa titulari ta’ San Pawl hija meqjusa bħala waħda mill-kapolavuri tal-istatwarju Barokk, xogħol il-Malti Melchiorre Gafa.
Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu
Il-Knisja Franġiskana tà Santa Marija ta’ Ġesu' hija knisja fil-Belt Valletta, Malta, li hija ddedikata lil Santa Marija ta’ Ġesu ’u tieħu ħsiebha l-Ordni reliġjuża tal-Patrijiet minuri. Ġiet popolarment magħrufa mill-Maltin bħala ta’ Ġieżu. Ta ’Ġieżu hija korruzzjoni lokali ta’ ta ’Ġesù.
Knisja tal-Iskozja ta' Sant’ Andrija
Il-Knisja ta ’St. Andrew ’s Scots, xi drabi magħrufa bħala l-Knisja tal-Iskozja, hija knisja tas-seklu 19 fil-Belt Valletta, Malta. Il-knisja nbniet fuq disinn neo-gotiku tal-arkitett Malti Giuseppe Bonavia.
Knisja Parrokkjali tal-Madonna tas-Smewwiet Ġusti u San Duminku
Il-Knisja Franġiskana ta ’Santa Marija ta’ Ġesu ’hija knisja fil-Belt Valletta, Malta, li hija ddedikata lil Santa Marija ta’ Ġesu ’u tieħu ħsiebha l-Ordni reliġjuża tal-Patrijiet minuri. Ġiet popolarment magħrufa mill-Maltin bħala ta’ Ġieżu. Ta ’Ġieżu hija korruzzjoni lokali ta’ ta ’Ġesù.
Knisja tal-Madonna tal-Pilar
Imwaħħla mal-Berġa ta ’Aragona hemm il-knisja nazzjonali tal-Langue ta’ Aragona, iddedikata lill-Madonna tal-Pilar. Il-knisja nbniet fl-1670 permezz tal-ġenerożita ’ta’ Fra Felice Innigues de Ayerbe, li eventwalment kellu jkun l-uniku persuna li jindifen ġewwa l-knisja. L-intern kien imżejjen permezz tal-ġenerożita ’tal-Bali ta’ Majorca, Fra Raimondo de Soler. Wara t-terremot tal-1693, li matulu ġarrab xi ħsarat strutturali, Romano Carapecchia tqabbad biex jibni mill-ġdid il-koppla u biex iżid faċċata ġdida mal-knisja. Minħabba d-djuq tat-triq, il-faċċata ma tistax verament tiġi apprezzata. Il-parti ta ’ġewwa tal-knisja hija mżejna b’ mod rikk bi skulturi u pitturi. Il-kwadru titulari huwa ta ’Stefano Erardi.
Knisja u Monasteru ta' Santa Katerina
Il-Monasteru ta ’Santa Katarina huwa monasteru fil-Belt Valletta, Malta li jilqa’ fih sorijiet tal-klawsura tat-tieni Ordni ta ’Santu Wistin. Jinkorpora fih il-Knisja tal-Preżentazzjoni tal-Madonna, li hi aktar magħrufa bħala l-Knisja ta’ Santa Katarina.
Knisja ta’ Santa Marija Maddalena
Il-Knisja ta ’Santa Marija Maddalena hija bini ta’ knisja Kattolika Rumana fil-Belt Valletta, Malta. Il-knisja, imsemmija għas-sieħba ta ’Ġesu Marija Maddalena, kienet parti mill-asil tal-Maddalena li jinsab biswit il-knisja.
Knisja u Kappella ta' Sant'Anna
Il-Kappella ta ’Sant’ Anna hija kappella Kattolika Rumana fil-Forti Sant’ Anġlu fil-Birgu, Malta. L-eżistenza tagħha ġiet dokumentata għall-ewwel darba fis-seklu 13, u skont it-tradizzjoni tinsab fuq is-sit ta’ tempju antik. Il-bini preżenti nħadem għall-ħabta tal-1430 u tkabbar fl-1532 mill-Ordni ta ’San Ġwann.
Kappella tas-Sacra Infermeria (Mediterranean Conference Centre)
Is-Sala Perellos kienet il-kappella tal-isptar fi żmien il-Kavallieri. Minn dak iż-żmien, din ġiet dekonsagrata, u hija adattata għaż-żwiġijiet ċivili.
Knisja ta' San Nikola
Matul is-snin 1570 bdiet tinbena knisja ddedikata lil San Nikola ta ’Bari mill-komunita’ Griega. L-istess knisja għaddiet f’ idejn il-Konfraternita ’ta’ l-Erwieħ kollha fil-purgatorju fl-1639, u dan wassal biex il-knisja saret referenza għaliha bl-isem tal-Konfraternita ’. Fl-1652 il-knisja reġgħet inbniet fuq disinji ta’ Francesco Buonamici, u Lorenzo Gafa kien qed jaħdem bħala skultur waqt il-bini tal-knisja. Wieħed jista ’jinnota l-istatwa kbira tal-ġebel ta’ San Nikola fuq il-faċċata. Il-knisja nbniet fi pjan ta ’salib Grieg. Il-kwadru titulari hu ta’ Mattia Preti, esegwit fl-ewwel waqfa tiegħu f ’Malta fl-1659. Il-knisja ġarrbet ħsarat fit-tieni Gwerra Dinjija. Ir-rikostruzzjoni tal-knisja ġiet fdata f’ idejn Ġużeppi Sammut.
Knisja ta' Santu Rokku
Il-Knisja tà Santu Rokku hija knisja Barokka tas-seklu 17 li tinsab fil-Belt Valletta, Malta. Il-knisja hija l-knisja parrokkjali uffiċjali tal-Knisja Ortodossa Rumena f’ Malta u sussegwentement tintuża għas-Servizzi Divina Ortodossa. Il-parroċċa Ortodossa Rumena hija ddedikata lit-twelid ta ’Ġwanni l-Battista.
Knisja u Monasteru ta' Sant’ Ursula
Il-monasteru tà Sant’ Ursula twaqqaf għall-ewwel darba fil-Birgu, iżda fl-1595 ġie trasferit għall-Belt Valletta. Is-sorijiet jimxu fuq ir-regola miktuba mill-Beatu Raymond du Puy, l-ewwel Granmastru tal-Ordni ta’ San Ġwann. Fi żmien il-Kavallieri l-monasteru kien suġġett għall-Granmastru, iżda mit-tluq tal-Ordni minn Malta, il-monasteru kien suġġett direttament għall-Isqof.
Knisja tal-Madonna ta' Damasku
Il-Knisja tal-Madonna tà Damasku hija knisja Kattolika fil-Belt Valletta, f’ Malta, li tosserva r-rit Biżantin. Tissejjaħ ukoll id-Damaxxena
Knisja ta' San Ġakbu
Il-Knisja tà San Ġakbu hija knisja Kattolika Rumana fil-Belt Valletta, Malta. Knisja mannerista preċedenti nbniet fuq il-post fil-bidu tas-seklu 17 u twaqqgħet fil-bidu tas-seklu 18 biex inbniet il-knisja barokka preżenti.
Knisja ta' Santa Barbara
Il-knisja ddedikata lil Santa Barbara nbniet mil-lingwa ta ’Provenza. L-ewwel knisja kienet żgħira, iżda fis-seklu 18 inġibdet’ l isfel u nbniet knisja ġdida fuq id-disinji tal-arkitett Taljan Romano Carapecchia. Il-faċċata hija watja b ’żewġ kolonni joniċi weqfin weħidhom. Fuq id-daħla prinċipali hemm statwa tal-Kunċizzjoni, li tpoġġiet hemm fil-bidu tas-seklu 20. Il-parti ta’ ġewwa tal-knisja hija bbilanċjata sew, u għandha kwadru titulari ta ’Antoine Favray, li juri l-Martirju ta’ Santa Barbara. Il-knisja kienet tospita l-Konfraternita ’tal-bumbardieri, peress li Santa Barbara hija l-patruna tal-Gunners.
Knisja ta' Santa Katarina tal-Italja
Il-Knisja tà Santa Katerina ta’ Lixandra, komunement magħrufa bħala l-Knisja ta ’Santa Katerina tal-Italja hija knisja Kattolika Rumana fil-Belt Valletta, Malta. Din inbniet mill-Hospitaller Langue ta’ l-Italja u sservi bħala l-knisja parrokkjali tal-komunita ’Taljana ta’ Malta.
Knisja tal-Vitorja
Il-Knisja tal-Madonna tal-Vitorja, li qabel kienet magħrufa bħala l-Knisja ta ’Sant’ Anton Abbati, kienet l-ewwel knisja u bini li tlesta fil-Belt Valletta, Malta.
Knisja tal-Verġni Mbierka ta' Notre Dame de Liesse
Il-Knisja tal-Madonna tà Liesse hija knisja fil-Belt Valletta, Malta. Il-knisja nbniet fl-1740 fuq il-post ta’ knisja tas-seklu 17. Il-kupola nbniet fuq id-disinji tal-Perit Malti Francesco Zammit.
Il-Knisja tal-Familja Mqaddsa ħarba mill-Eġittu
Il-Knisja tat-titjira lejn l-Eġittu (Malti: Il-Kappella tal-Ħarba Lejn l-Eġittu) hija knisja Kattolika Rumana li tinsab fil-Valletta Waterfront fil-Furjana, Malta. Il-knisja nbniet fis-seklu 18 fuq disinn barokk ta ’Andrea Belli għas-servizz spiritwali tal-ħaddiema fl-imħażen ta’ Pinto.
Knisja ta' Santa Luċija
Il-Knisja tà Santa Luċija hija knisja żgħira Kattolika Rumana li tinsab fil-Belt Valletta, Malta. Il-knisja nbniet fl-1570 u fiha hemm kwadru titulari fuq l-altar il-kbir u l-kadavru ta’ San Luċjan, il-martri.
Knisja tal-Madonna tal-Porto Salvo u San Duminku
Ftit wara li beda l-bini tal-belt il-ġdida tal-Belt Valletta, inbniet knisja żgħira ddedikata lill-Madonna tal-Porto Salvo minn ftit saċerdoti Dumnikani. L-ewwel knisja kienet iddisinjata minn Gerolamo Cassar. Estiż matul is-snin ta ’wara, eventwalment ġie deċiż li ma kienx stabbli, u fil-bidu tas-seklu 19 inbniet knisja ġdida. Il-bini preżenti kien iddisinjat minn Antonio Cachia. Il-faċċata tal-knisja tinsab f’ forma konkava, u hija mżejna b ’għadd ta’ skulturi, fosthom kopja tal-bust tal-bronż tal-Papa San Piju V, wieħed mill-benefatturi l-kbar tal-belt il-ġdida tal-Belt Valletta. L-intern huwa mżejjen b ’mod rikk b’ xogħlijiet ta ’Giuseppe Cali, li tgħammed fl-istess knisja. L-istatwa proċessjonali ta’ San Duminku hija opra tal-arti Spanjola tas-seklu 17.
Knisja ta’ Santa Knisja tal-Preżentazzjoni tal-Madonna fit-tempju
Is-sit għandu storja interessanti. Oriġinarjament kien hawn bini li ngħata b ’donazzjoni lil grupp ta’ nisa li kienu qed jieħdu ħsieb tfajliet żgħar. Il-binja ngħatat minn familja nobbli wara wegħda li għamlu, biex binhom jitfejjaq. Lejn il-bidu tas-seklu 17 żdiedet knisja żgħira fil-monasteru. Eventwalment, wara li n-nisa residenti fil-bini ġew rikonoxxuti uffiċjalment bħala ordni reliġjuż, twaqqaf monasteru akbar u ddedikat lil Santa Katerina. Kien fl-1714 li l-knisja preżenti nbniet fuq disinji ta ’Romano Carapecchia. Il-perit irnexxielu joħloq faċċata dinamika fuq is-sit ristrett. L-intern tal-knisja huwa mżejjen b’ mod rikk. Il-kwadru titulari huwa ta ’Enrico Arnaud.
Knisja tal-Madonna tal-Karmnu
Faċċata tal-waterfront tal-Birgu hemm knisja żgħira ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu. Il-knisja oriġinali nbniet fl-1611 u ġiet offruta biex titmexxa mill-Ordni Karmelitan. Minħabba n-numru żgħir ta ’saċerdoti li kienu qed iservu fil-knisja, fl-1653 il-knisja għaddiet f’ idejn l-Isqof ta’ Malta. Eventwalment il-knisja ġiet restawrata u kellha l-appoġġ tal-ekwipaġġi tax-xwieni tal-flotta tal-Ordni ta ’San Ġwann. Matul it-tieni Gwerra Dinjija l-knisja ġarrbet ħsarat kbar, u sussegwentement inbniet mill-ġdid. Hija sfortuna li l-arkitett oriġinali tal-knisja mhux magħruf, għax uħud mill-armar ta’ ġewwa jindika li kien ta ’livell għoli. Fl-imgħoddi l-ekwipaġġi tax-xwieni kienu jorganizzaw purċissjoni waqt il-Ġimgħa Mqaddsa minn din il-knisja. Dawn kienu jkunu kollha lebsin l-iswed, u xi wħud minnhom ukoll kienu jkunu lebsin il-barnużi fuq rashom, għalkemm il-priġunieri kienu jkunu għadhom bil-ktajjen.
Knisja Ortodossa ta' San Ġorġ
Il-Knisja tà San Ġorġ hija Knisja Griega Ortodossa li tinsab fil-Belt Valletta, Malta. Hija waħda mill-knejjes ortodossi f’ Malta.
Il-Knisja ta' Santa Maddalena
Il-Knisja ta ’Santa Marija Maddalena hija bini ta’ knisja Kattolika Rumana fil-Belt Valletta, Malta. Il-knisja, imsemmija għas-sieħba ta ’Ġesu Marija Maddalena, kienet parti mill-asil tal-Maddalena li jinsab biswit il-knisja.